Espais del Festival

a). Espais escènics i performatius

Es comptarà amb diferents espais escènics i actuacions de dansa. L’espai central es trobarà a la plaça de l’església amb l’escenari principal. Aquí se celebraran gran part de les actuacions durant el matí, la tarda i el vespre. Les actuacions del matí aniran destinades a un públic més infantil. Les de la tarda (a partir de les 16h.) tindran un caire més teatral amb diferents actuacions: dansa, show còmic, aeris, performance i màgia còmica; finalment al vespre (a partir de les 20h.) es clourà el festival cada dia amb un toc musical amb 5 actuacions diferents: jazz, rock, reggae, clàssica, música tradicional i dj’s.

b). Exposició i venda d’art.

Són els espais on exposaran les seves obres els artistes, que podran vendre-les si ho creuen oportú. Seran 4 espais principals repartits pel poble: porxos, el pati de “Lo Taller”, “Lo Taller” i el petit porxo. Els artistes seran locals prioritzant els artistes de Soriguera. Els espais s’organitzaran en mutu acord entre tots els artistes i l’organització. Per crear un ambient artístic al poble s’exposaran obres pels carrers, balcons i alguns llocs d’interès com el safareix. Vilamur serà una gran galeria d’art

c). Interacció artística.

Espais d’activitat alternativa. Són espais a l’aire lliure repartits per tot el poble on s’hi faran micro-actuacions o micro-exposicions artístiques. La idea és que el propi festival sigui un espai de divulgació i interacció artística on els visitants puguin participar activa i artísticament en el seu desenvolupament, que la gent s’impliqui del fet artístic com a eina d’expressió.